Gemstone S.A.

DANE ADRESOWE

ul. Jasnogórska 9

Kraków 31-358

DANE REJESTROWE

KRS: 0000537238

NIP: 5130239647

REGON:  360507585

SĄD REJONOWY KRAKÓW-ŚRÓDMIEŚCIE W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 100 000,00 ZŁ